Rough Expedition eXtrem, Östafrika till Mellanöstern