Turkietresorna 2016 framflyttas p.g.a. oroligheter

 P.g.a. oroligheterna i områdena beslutar Rough Expeditions att lägga ner de planerade resorna dit och runt caucasusområdet. Resorna var planerade att köras under hösten 2016. Nya spännande expeditioner planeras nu istället och kommer upp på hemsidan under december månad 2015.