Information

AKUT SJUKDOM & FÖRSTA HJÄLPEN

Våra expeditionsledare har förstahjälpenutbildning för att ta hand om olika typer av skador. 

Vad händer om någon blir sjuk under resan?
Svar: Det beror på vad det är för sjuka vi har drabbats av. I bilarna finns första hjälpen väskor och i ena bilen har vi en välfylld ambulassjuksjöterskas sjukväska. Vi har första hjälpenutrustning och vanliga ej receptbelagda mediciner som kan användas vid behov.
Den vanligaste sjukan brukar vara "endagarssjukan". Resenären får en spydag eller två och mår dåligt. Den typen av sjuka gör vi inte så mycket med mer än att den personen får vila lite extra den dagen. Eftersom denna typ av sjuka brukar kunna "smitta runt" i bilen några dagar kan vi inte ta hänsyn till den och stanna expeditionen av den anledningen. 

Blir sjukan långvarig kan vi bli tvungna att besöka ett sjukhus. Finns det en nära anhörig person med i bilen kommer den personen i första hand att få vara den sjuke personens hjälp tills vi kommer till sjukhuset, om inte det finns någon anhörig löser vi det självklart i gruppen ändå. Om sjukhusbesöket kräver övernattning och fortsatt sjukhusvård kan det medföra att den sjuke måste kontakta sitt försäkringsbolag och använda sin reseförsäkring för ändrad hemfärd och behöver flyga hem från närmaste flygplats. Om tiden på sjukhuset uppskattas ta flera dagar kan det leda till att vi måste ta beslutet att lämna personen på sjukhuset och fortsätta vår expedition för att övriga deltagare skall hinna med sina flyg hem efter expeditionsresans slut. 

 

 

Kreera web&design Logo