Information

FÅR ALLA KÖRA BILARNA?

Ja, om du har körkort och körvana och om... 

Det är en härlig känsla att sätta sig bakom ratten och samtidigt förstå att man under flera veckor eller månader framöver skall vara en av chaufförerna och köra bilarna under vår expeditionsresa. Det är ju för många av deltagarna en av de stora anledningarna till varför man bokat sig på resan. Det finns inget krav att alla måste köra bilarna. 

Det är samtidigt en hel del att sätta sig in i. Våra bilar kanske inte alltid är de lättaste bilarna att köra. De är höga och har utstickande föremål och de är ganska tunga, (om man jämför med bilen därhemma). Om kärran är med på resan kan den skapa problem speciellt vid backning. (Vagnen är smalare än bilen och det gör den lite svårare att backa med). Det finns mycket att tänka på, men du kommer förmodligen ganska fort att lära dig. Roughledaren i din bil kommer hjälpa dig att tänka och köra rätt.    

Det är ett mycket stort ansvar att köra ekipagen.
För allas säkerhet och trygghet och för resans utförande ställer vi därför stora krav på den som kör. 

Det är ingen självklarhet att vara med och köra bilarna. Alla som har körkort och vill köra får känna på att köra bilarna och visa sina kördugligheter. Men vi övningskör inte på våra expeditioner. Du behöver inte ha körvana att ha kört just Land Rover Defenders. Men du skall givetvis kunna köra bil med manuel växellåda redan innan du sätter dig bakom ratten på våra bilar. 

Det finns ju olika terränger och svårighetsgrader.
För de flesta brukar det fungera bra. En del kanske känner att de inte vill köra så mycket efter ett tag, och det är ok. En del kanske känner att de vill köra bara på de enklare vägarna, och det är också ok. Det finns alltid med deltagare som vill köra mer, så det brukar lösa sig bra. Och sedan har vi de betydligt tuffare passen som kräver sin chaufför. Dessa gånger väljer Rough vem som kör. Om du vill vara med och köra de tuffare passen får först visa det för expeditionsledaren att du både vill och kan göra det.   

 

Kringelkrokar...
Kreera web&design Logo