Information

HAR DELTAGAREN UPPGIFTER?

Ja, en deltagare har uppgifter. Det är därför det heter expeditionsdeltagare. Vi kör inte charterresor och har därför inga charterresenärer med oss på våra resor. Och det är nog bra att känna till innan man bokar sig på en resa. Det är inte så att vi söker speciella huvudpersoner till våra resor. Men lite uppgifter kommer att delas ut. Händer det något eller är det något som skall göras så är tanken den att var och en ställer upp med det man kan. Oavsett vad man har för yrke.

"Det är det här som gör deltagargruppen så härligt spännande och intressant".

Vi kommer behöva någon eller några personer som vill kompa ihop i köket när vi skall fixa egen mat. Personerna kan variera, men det brukar bli någon som känner lite extra för den saken. Här är det "passionen" för matlagningen som blir drivkraften. Alla hjälper givetvis till med vad som skall göras både före och efter en måltid. 

VI BEHÖVER HUVUDPERSONER INOM OLIKA OMRÅDEN.
Vi behöver någon som ansvarar för dricksvattennivån i bilarna så vi inte hamnar under miniminivån. Vi utser förstahjälpenansvariga som håller koll på sjukvårdsväskorna och agerar ledare vid eventuella tillbud. Vi behöver en bankman som håller reda på den gemensamma resekassan för oss deltagare. Vi behöver ett par som ansvarar för att bilarna kontrolleras varje morgon. (oljor och vätskenivåer och övrig allmän tillsyn). Någon i varje bil skall se till att fönsterrutorna på bilen är rena inför dagens körpass. Någon brukar bli ansvarig för att lägerelden kommer igång både på morgonen och på kvällen. 

Ja listan kan bli lång, bilarna skall städas ur med jämna mellanrum, och sopor eldas oftast när vi har tänt brasan. mm. mm.

Samtliga huvudpersoner tar hjälp av övriga deltagare för sin uppgift och redovisar sin startus för expeditionsledaren under morgonmötet.    

DET HÄR ÄR ROLIGT cool

Kreera web&design Logo