Information

HUR BETALAR MAN RESAN

Samtliga resor betalas i förskott.
Du själv betalar din resa till vårt BG konto. (Vi skickar inte ut några fakturor). 

1) Handpenningen skall av dig betalas i samband med bokningen. Beloppet som gäller står under resan du bokat. För att din bokning skall bli aktiv krävs minst 50% av beloppet som första bekräftelse på att du skall med. Hela handpenningen skall sedan vara betald senast 30 dagar efter din bokning. 

2) Slutbetalningen skall vara utförd normalt 90 dagar före avresan. (se just din resa).
Om resan inte är slutbetald inom angiven tid har du ingen giltig bokning och kan mista din plats på resan.   

BANKGIRO: 386-8163
Märk inbetalningen med ditt namn, resa och avresedag.

För utlandsbetalare: IBAN och BIC-coderna nedan.

IBAN: SE59 9500 0099 6042 0503 5183
BIC-kod (SWIFT-adress):  NDEASESS
Kontohavare: ROUGH EXPEDITIONS SWEDEN AB 

Kreera web&design Logo