Information

RESAN

Med Rough Expeditions Sweden är du en expeditionsmedlem. Inte en charterresenär. Du är en deltagare på en resa där många ovanliga händelser blir din nya vardag. Vi kör många mil tillsammans och oftast genom ett flertal länder. Våra expeditioner handlar om att delta i ett reseäventyr som inte alltid är helt självklart på hur vi kommer fram till slutmålet.

Områdena vi kör igenom är högst varierande och det är synen, lukten, upplevelserna, maten och känslan av att vara där som är vår expedition. Oftast är det de oplanerade händelserna längs vägen som blir de bästa upplevelserna. Du kommer förmodligen få upplevelser som den vanliga charterturisten aldrig någonsin kommer i närheten av.   

Hur kör vi våra resor då?
Rent praktiskt. I början på våra expeditioner kör vi fler mil om dagen än vad vi gör i slutet på en expedition. Det är för att vi inte skall ha många mil kvar till slutdestinationen, när det är få dagar kvar av tiden vi har av vår resa. Med andra ord blir det lugnare och lugnare körtempo ju längre vi kört. Och vi säkrar då samtidigt upp att komma fram till måldestinationen inom utsatt tid. 

Rough Expeditions har utsatta deadlines på platser/destinationer som skall vara passerade vid vissa datum. Ligger vi bra till fortsätter vi som planerat. Ligger vi efter i tid kompenserar vi det med längre körsträckor tills vi är ifatt igen enligt grovplaneringen.

RISKER!
Rough Expeditions planerar inte resor genom områden där extrema sjukdomsrisker finns, där krig pågår, eller krigsrisken är påtaglig, eller där extrem terrorism pågår. Vi kan vid sådana tillfällen bli tvungna att på kort varsel justera tänkt expedition för att inte utsätta oss för onödigt stora risker. Däremot så kör vi ibland genom länder som Svenska UD avråder ifrån att besöka. UDs rekommendationer ligger inte som en självklar grund och anledning till att vi inte kör vissa sträckor.

*Du deltar i resan under eget ansvar och på egen risk. 

asfalt solnedgång
Kreera web&design Logo