Information

VIKTIGT OM RESAN & RISKERNA

Med Rough Expeditions Sweden är du en expeditionsmedlem. Inte en charterresenär. 

Vi gör det mesta gemensamt. Det handlar om att bygga upp och ner våra nattläger, samla ved, köra bilarna och rengöra bilarna. Matinköp och matlagning, städning, och vi utser dricksvatten ansvarig och andra ansvarighetsområden.

Varje expeditionsmedlem tilldelas enklare uppgifter att sköta under själva resan.  En annan viktig roll som alla deltagare har är att hjälpa till när det verkligen behövs. Ibland kan väglaget vara så dåligt att det krävs ett tungt arbete utanför bilarna för att hålla bilarna på vägen. 

Därför är alla deltagare på en expedition viktiga i sin roll som expeditionsmedlem. Du är en deltagare på en resa där många ovanliga händelser blir din nya vardag. Vi kör många mil tillsammans och oftast genom ett flertal länder. Våra expeditioner handlar om att delta i ett reseäventyr som inte alltid är helt självklart på att vi kommer fram till slutmålet. Vi har hitintills alltid kommit fram till slutmålet inom den tid som var planerad. Det är dock ingen garanti för att vi alltid kommer göra det i framtiden.

Områdena vi kör igenom är högst varierande och det är synen, lukten, upplevelserna, maten och känslan av att vara där som är vår expedition. Oftast är det de oplanerade händelserna längs vägen som blir de bästa upplevelserna. Du kommer förmodligen få upplevelser som den vanliga charterturisten aldrig någonsin kommer i närheten av.   

Hur kör vi våra resor då?
Rent praktiskt. I början på våra expeditioner kör vi fler mil om dagen än vad vi gör i slutet på en expedition. Det är för att vi inte skall ha många mil kvar till slutdestinationen, när det är få dagar kvar av tiden vi har av vår resa. Med andra ord blir det lugnare och lugnare körtempo ju längre vi kört. Och vi säkrar då samtidigt upp att komma fram till måldestinationen inom utsatt tid. 

Rough Expeditions har utsatta deadlines på platser/destinationer som skall vara passerade vid vissa datum. Ligger vi bra till fortsätter vi som planerat. Ligger vi efter i tid kompenserar vi det med längre körsträckor tills vi är ifatt igen enligt grovplaneringen.

RISKER!
Rough Expeditions planerar inte resor genom områden där extrema sjukdomsrisker finns, där krig pågår, eller om säkerhetsrisken är påtaglig. Däremot så kör vi ibland genom länder som Svenska UD avråder ifrån att besöka. UDs rekommendationer ligger inte som en självklar grund och anledning till att vi inte kör vissa sträckor. 

Våra resor kan ibland vara kantade med risker som ligger utanför både arrangörens och din egen kontroll. Som expeditionsmedlem är du därför med på resan och deltar i den helt på egen risk och under eget ansvar. 

Riskerna under en resa kan i vissa lägen snabbt förändras och göra säkerheten för "liv och lem och egendom" till en stor fråga. vid sådana tillfällen kan vi bli tvungna att på kort varsel justera tänkt expedition och även den slutdestination som var planerad för att inte utsätta oss för onödigt stora risker.

Observera att du inte kan få några pengar tillbaka om du av någon anledning hoppar av bokad resa efter att ångerveckan gått ut. Detta för att det kan vara för sent för arrangör att ta in en ersättande expeditionsmedlem, och du kan således äventyra resan för de andra medlemmarna.

Så innan du bokar dig...
Tag dig en funderare på om du verkligen skall delta i någon av våra expeditioner.

 

asfalt solnedgång
Kreera web&design Logo